Počet záznamů: 1

Thomson scattering diagnostic for study fast events in the TEXTOR plasma

 1. 1.
  0335838 - UFP-V 2010 RIV BG eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kantor, M.Yu. - Bertschinger, G. - Böhm, Petr - Buerger, A. - Donné, A.J.H. - Jaspers, R. - Krämer-Flecken, A. - Mann, S. - Soldatov, S. - Zang Qing, Q. - TEXTOR team, T.
  Thomson scattering diagnostic for study fast events in the TEXTOR plasma.
  [Diagnostika pomocí Thomsonova rozptylu pro studii rychlých jevů v plazmatu tokamaku TEXTOR.]
  Contributed Papers 36th European Physical Society Conference on Plasma Physics. Vol. 33E. Sofia: European Physical Society, 2009 - (Mateev, M.; Benova, E.), P1.184. Europhysics conference abstracts. ISBN 2-914771-61-4.
  [European Physical Society Conference on Plasma Physics /36th./. Sofia (BG), 29.06.2009-03.07.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: tokamak * TEXTOR * Thomson scattering * multi-pass * intracavity laser probing
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://epsppd.epfl.ch/Sofia/pdf/P1_184.pdf http://epsppd.epfl.ch/Sofia/pdf/P1_184.pdf

  For a Thomson scattering diagnostic systém, a multi-pass intra-cavity laser probing system has been implemented on the TEXTOR tokamak. This report presents the design of the system, the test of its efficiency and a few examples of fast events measured in the TEXTOR plasma by the upgraded diagnostic.

  Pro systém diagnostiky pomocí Thomsonova rozptylu, víceprůchodový intra-cavity laserový systém byl nainstalován na tokamaku TEXTOR. Tato zpráva popisuje systém, testy jeho účinnosti a několik příkladů rychlých jevů měřených v plazmatu TEXTORu pomocí vylepšené diagnostiky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180198