Počet záznamů: 1

Experimental studies of spatial characteristics of tritium transport at JET

 1. 1.
  0335834 - UFP-V 2010 RIV BG eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mlynář, Jan - Bonheure, G. - Murari, A. - Popovichev, S. - JET EFDA, Contributors.
  Experimental studies of spatial characteristics of tritium transport at JET.
  [Experimentální studie prostorových charakteristik transportu tritia na JET.]
  Contributed Papers 36th European Physical Society Conference on Plasma Physics. Vol. 33E. Sofia: European Physical Society, 2009 - (Mateev, M.; Benova, E.), P2.154. Europhysics conference abstracts. ISBN 2-914771-61-4.
  [European Physical Society Conference on Plasma Physics /36th./. Sofia (BG), 29.06.2009-03.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA202/09/1467; GA MŠk LA08048
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Tokamak * transport, tritium * tomography * statistics
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://epsppd.epfl.ch/Sofia/pdf/P2_154.pdf http://epsppd.epfl.ch/Sofia/pdf/P2_154.pdf

  In this contribution, first quantifications of the observed 2D spatial characteristics of T/D fuel ratio based on neutron emissivities are presented. The following quantities are proposed to be adequate for the task: 1. offset of the centre of mass of the 2D distribution of the fuel density ratio relative to the magnetic axis 2. standard deviation of the poloidal derivative of the fuel density ratio

  V tomto příspěvku jsou prezentovány kvantitativní vlastnosti pozorovaných 2D prostorových charakteristik podílu D-T paliv na základě neutronového vyzařování. Je navrženo, že adekvátními měřítky jsou v této úloze následující veličiny: 1. posuv hmotného středu 2D distribuce podílu hustoty paliv oproti magnetické ose 2. střední odchylka poloidální derivace podílu hustoty paliv
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180194