Počet záznamů: 1

Large-scale horizontal flows in the solar photosphere IV. On the vertical structure of large-scale horizontal flows

 1. 1.
  0335830 - ASU-R 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Švanda, Michal - Klvaňa, Miroslav - Sobotka, Michal - Kosovichev, A.G. - Duvall, T.L.
  Large-scale horizontal flows in the solar photosphere IV. On the vertical structure of large-scale horizontal flows.
  [Velkorozměrové horizontální toky ve sluneční fotosféře. IV. O vertikální struktuře velkorozměrového horizontálního proudění.]
  New Astronomy. Roč. 14, č. 4 (2009), s. 429-434 ISSN 1384-1076
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300030808
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: Sun * photospere * interior
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 1.675, rok: 2009

  In the recent papers, we introduced a method utilised to measure the flow field. In this paper, in combination with helioseismic data, we estimate the depths in the solar convection envelope, where the detected large-scale flow field is well represented by the surface measurements. We show that the large-scale flow detected by our method represents the motion of plasma in layers down to ~10 Mm. The supergranules may therefore be treated as the objects carried by the underlying large-scale velocity field.

  V předchozích článcích série jsme představili metodu určenou k měření fotosférických rychlostních polí, založenou na sledování pohybů supergranulárních struktur. Nebylo však jasné, v jakých hloubkách sluneční konvektivní zóny velkorozměrové pohyby měřené ve fotosféře převažují. Porovnáním s výsledky získané metodou lokální helioseismologie jsme stanovili, že charakter velkorozměrových pohybů se příliš nemění ve svrchních 10 Mm. Supergranule mohou být tudíž považovány za objekty unášené velkorozměrovým rychlostním polem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180190