Počet záznamů: 1

Large-scale horizontal flows in the solar photosphere. V. Possible evidence for the disconnection of bipolar sunspot groups from their magnetic roots

 1. 1.
  0335829 - ASU-R 2010 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Švanda, Michal - Klvaňa, Miroslav - Sobotka, Michal
  Large-scale horizontal flows in the solar photosphere. V. Possible evidence for the disconnection of bipolar sunspot groups from their magnetic roots.
  [Velkorozměrové horizontální toky ve sluneční fotosféře. V. Možný důkaz pro diskonexi bipolárních skupin slunečních skvrn od magnetických kořenů.]
  Astronomy & Astrophysics. Roč. 506, č. 2 (2009), s. 875-884 ISSN 0004-6361
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300030808
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: Sun * photospere * magnetic fields
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 4.179, rok: 2009

  We investigate the dynamic behaviour of the active regions recorded in the high-cadence MDI data over the last solar cycle in order to confirm the predictions of the theory of dynamic disconnection. After drastic reduction of the sample, which is done to avoid disturbing effects, a large fraction of active regions displays a sudden decrease in the rotation speed, which is compatible with the mechanism of the dynamic disconnection of sunspots from their parental magnetic structures.

  V práci demonstrujeme že vlastní pohyby aktivních oblastí vykazují známky chování kompatibilního s teoreticky předpovězenou dynamickou diskonexí aktivních oblastí od hlubokých magnetických struktur. Značná část aktivních oblastí ve studovaném homogenním zlomku vykázala náhlé zpomalení vlastního pohybu vůči nemagnetickému okolí, což je možné považovat za známku dynamické diskonexe.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180189