Počet záznamů: 1

Slovník pomístních jmen v Čechách V (Bra-Buc)

 1. 1.
  0335828 - UJC-A 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Matúšová, Jana - Giger, Miriam - Giger, Markus - Malenínská, Jitka - Procházková, Žaneta - Steinerová, Jana - Štěpán, Pavel - Zirhutová, Martina
  Slovník pomístních jmen v Čechách V (Bra-Buc).
  [Dictionary of Minor Place Names in Bohemia V (Bra-Buc).]
  Praha: Academia, 2009. 194 s. ISBN 978-80-200-1787-1
  Grant CEP: GA ČR GA405/06/1238
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: onomastics * toponymy * minor place names
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Pomístní jména – jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest – v sobě skrývají nespočetné zajímavé a přitažlivé informace, ale i zdroj poznatků pro regionální historii, archeologii, etnografii, přírodovědu i jiné vědní obory. V pátém svazku Slovníku pomístních jmen v Čechách jsou představeny pomístní jména začínající písmeny Bra-Buc nebo obsahují slova začínající těmito písmeny.

  Minor place names – names of fields, meadows, forests, mountains, bodies of water and paths – contain many interesting pieces of information and they can be a source of knowledge for regional history, archaeology, ethnography, general science or for other fields of study. In the fifth volume of the Dictionary there are presented minor place names beginning with Bra-Buc or containing words which begin with these letters.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180188