Počet záznamů: 1

Boron Atoms as Spin Carriers in Two- and Three-Dimensional Systems

 1. 1.
  0335819 - UFCH-W 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kaim, W. - Hosmane, N. S. - Záliš, Stanislav - Maguire, J. A. - Lipscomb, W. N.
  Boron Atoms as Spin Carriers in Two- and Three-Dimensional Systems.
  [Atomy boru jako nosiče spinu ve dvou- a tří- rozměrných systémech.]
  Angewandte Chemie - International Edition. Roč. 48, č. 28 (2009), s. 5082-5091 ISSN 1433-7851
  Grant CEP: GA MŠk OC 139; GA AV ČR KAN100400702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: boron * cluster compounds * organoboranes * radicals
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 11.829, rok: 2009

  Paramagnetic compounds with at least partially boron-centered electron spin can be constructed using either the prototypically electron-accepting boron atoms bridged by planar -conjugated organic systems, or by taking advantage of the three-dimensional delocalized bonding in oligonuclear borane, haloborane, or carborane clusters. The concept of mixed valency can thus be transferred from organic and transition-metal chemistry to main-group-element molecules, and density functional theory is capable of reproducing the variable spin distribution.

  Paramagnetické sloučeniny se spinem alespoň částečně lokalizovaným na boru mohou být tvořeny buď atomy boru přijímajícími elektron, spojenými rovinnými .pi.-konjugovanými organickými systémy, nebo s využitím trojrozměrných delokalizovaných vazeb v oligonucleárních boranech, haloboranech a carboranech. Koncept smíšené valence používaný v organické chemii a chemii přechodných kovů může být použit na molekuly obsahující prvky hlavní skupiny. DFT metody jsou schopné reprodukovat změny rozložení spinové hustoty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180180