Počet záznamů: 1

In-situ cross calibration method for alpha particle loss diagnostics at JET

 1. 1.
  0335815 - UFP-V 2010 RIV BG eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Bonheure, G. - Perez Von Thun, Ch. - Reich, M. - Jachmich, S. - Murari, A. - Mlynář, Jan - Hult, M. - Arnold, D. - Dombrowski, T. - Laubenstein, M. - Wieslander, E. - Vidmar, T. - Vermaercke, P. - Cecil, F.E. - Cecconelo, M. - Craciunescu, T. - Darrow, D. - Lerche, E. - Tardocchi, M. - Van Eester, D. - Salmi, A. - Garcia-Munoz, M. - Yavorskij, V. - Popovichev, S. - Koslowski, H.R. - JET EFDA, Contributors. - Pinches, S.D.
  In-situ cross calibration method for alpha particle loss diagnostics at JET.
  [Metoda vzájemné kalibrace in-situ pro diagnostiky ztrát alfa částic na JET.]
  Contributed Papers 36th European Physical Society Conference on Plasma Physics. Vol. 33E. Sofia: European Physical Society, 2009 - (Mateev, M.; Benova, E.), P-2.145. Europhysics conference abstracts. ISBN 2-914771-61-4.
  [European Physical Society Conference on Plasma Physics /36th./. Sofia (BG), 29.06.2009-03.07.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Tokamak * transport * tritium * in-situ * alpha particles
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://epsppd.epfl.ch/Sofia/pdf/P2_145.pdf http://epsppd.epfl.ch/Sofia/pdf/P2_145.pdf

  In this contribution a new method is presented for the in-situ calibration of time-resolved alpha particle losses diagnostics at JET – scintillator and faraday cups - using the D-He3 fusion reaction and using the absolute measurements from an in-vessel activation probe.

  V tomto příspěvku je prezentována nová metoda pro in-situ kalibraci časově rozlišeného měření ztrát alfa částic na JET – scintilačních detektorů a Faradayových kalíšků – pomocí D-He3 fúzních reakcí a s použitím absolutního měření pomocí aktivační sondy v nádobě JET.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180177