Počet záznamů: 1

K významu slova sponze v češtině

 1. 1.
  0335794 - UJC-A 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Holubová, Václava
  K významu slova sponze v češtině.
  [On the meaning of the word sponze in contemporary Czech.]
  Naše řeč. Roč. 92, č. 1 (2009), s. 52-54 ISSN 0027-8203
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610521
  Klíčová slova: word meaning * academic discourse * Czech language
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek objasňuje původ slova sponze, jeho význam a užívání v oblasti označování slavnostních univerzitních obřadů v současné češtině.

  This article discusses the origin of the word sponze and its meaning within official academic discourse in the contemporary Czech language.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180163