Počet záznamů: 1

Electron Cyclotron Wave Experiments at the WEGA Stellarator

 1. 1.
  0335793 - UFP-V 2010 RIV BG eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Laqua, H. - Marsen, S. - Otte, M. - Preinhaelter, Josef - Stange, T. - Urban, Jakub - Warr, G.B. - Zhang, D.
  Electron Cyclotron Wave Experiments at the WEGA Stellarator.
  [Experimenty s elektronovou cyklotronní vlnou na stelarátoru WEGA.]
  Contributed Papers 36th European Physical Society Conference on Plasma Physics. Vol. 33E. Sofia: European Physical Society, 2009 - (Mateev, M.; Benova, E.), O-4.047. Europhysics conference abstracts. ISBN 2-914771-61-4.
  [European Physical Society Conference on Plasma Physics/36th./. Sofie (BG), 29.06.2009-03.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/0419; GA MŠk 7G09042
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Conversion * Emission * Stellarators * Electron Bernstein waves * Simulation
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://epsppd.epfl.ch/Sofia/pdf/O4_047.pdf http://epsppd.epfl.ch/Sofia/pdf/O4_047.pdf

  At WEGA EBW heating and current drive experiments have been successfully performed with 2.45 GHz and 28 GHz. The results has been compared with a full-wave code. At 0.5T, over-dense plasma (ne > 1×1019 m-3) could be sustained by centrally localized 28 GHz EBW heating for several seconds exclusively. A total power absorption of 87% was estimated from the microwave stray radiation level. Highly peaked pressure profiles were achieved. In addition a new radiometer was built-up to detect EBW-emission.

  Experimenty s EBW ohřevem a generací proudu byly provedeny na zařízení WEGA pomoci vln s frekvencemi 2.45 GHz a 28 GHz. Výsledky byly porovnány s řešením úplné vlnové rovnice. Pro 0.5T, super husté plazma (ne > 1×1019 m-3) může být udrženo po nekolik vteřin pomocí samotného centralně lokalizovaného EBW ohřevu na 28 GHz. Celková absorpce 87% byla odhadnuta z úrovně mikrovlnného rozptýleného záření. Bylo dosaženo velmi vyhroceného profil tlaku. Navíc byl instalován nový radiometr k detekci EBW emise
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180162