Počet záznamů: 1

ELM studies with ball-pen and Langmuir probes on ASDEX Upgrade

 1. 1.
  0335785 - UFP-V 2010 RIV BG eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Adámek, Jiří - Horáček, Jan - Rohde, V. - Müller, H. W. - Ionita, C. - Schrittwieser, R. - Mehlmann, F. - Stöckel, Jan - Weinzettl, Vladimír - Seidl, Jakub - Peterka, M.
  ELM studies with ball-pen and Langmuir probes on ASDEX Upgrade.
  [Studium ELMů pomocí ball-pen a Langmuirovy sondy na ASDEX Upgrade.]
  Contributed Papers 36th European Physical Society Conference on Plasma Physics. Vol. 33E. Sofia: European Physical Society, 2009 - (Mateev, M.; Benova, E.), P-1.140. Europhysics conference abstracts. ISBN 2-914771-61-4.
  [European Physical Society Conference on Plasma Physics /36th./. Sofia (BG), 29.06.2009-03.07.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB100430901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Langmuir probes * tokamak * ASDEX
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://epsppd.epfl.ch/Sofia/pdf/P1_140.pdf http://epsppd.epfl.ch/Sofia/pdf/P1_140.pdf

  Experimental investigations of the plasma potential and electric field during ELMs were performed in the limiter shadow of ASDEX Upgrade by means of a probe head containing four ball-pen probes and four Langmuir probes. The measurements of the gradient of both the plasma and floating potentials show the difference between these two quantities. This might be caused by the gradient of the electron temperature.

  Experimentální studium potenciálu plazmatu a elektrických polí během ELMů bylo uskutečněno v oblasti stínu limiteru na zařízení ASDEX Upgrade pomocí sondové hlavice obsahující čtyři ball-pen sondy tak čtyři Langmuirovy sondy. Měření gradientu obou potenciálů vykazuje rozdílné hodnoty což může být způsobeno přítomností gradientu elektronové teploty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180155