Počet záznamů: 1

Přemluva a poděkování

 1. 1.
  0335784 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Vajdová, Zdenka
  Přemluva a poděkování.
  [Preface and acknowledgements.]
  Místní společenství Orlicka. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009 - (Vajdová, Z.), s. 9-17. ISBN 978-80-7330-170-5
  Grant CEP: GA MŠk 2D06001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Research in the Orlicko region * actors of Orlicko region development
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Představení projektu Rozvojové zájmy pohraničí a regionu Orlicko jako případového území pohraničí. Historie založení Sdružení obcí Orlicko. Představení současných aktérů rozvoje Orlicka: Sdružení obcí Orlicko, Místní akční skupina Orlicko, destinační společnosti v regionu.

  A representation of the research project ‘The Developmental Interests of the Border Region’and the Orlicko region as a case of a border-region territory in the project. A history of a foundation of the Association of Municipalities Orlicko. A representation of the contemporary actors of the Orlicko region development: Association of Municipalities Orlicko, Local Action Group Orlicko and destination societies in the region.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180154