Počet záznamů: 1

Univerzalismus v etice jako problém

 1. 1.
  0335773 - FLU-F 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hála, Vlastimil
  Univerzalismus v etice jako problém.
  [Universalism in the Ethics as a Topic.]
  Praha: Filosofia, 2009. 300 s. Filosofie a sociální vědy, 33. ISBN 978-80-7007-306-3
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06013
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: universalism * ethics
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Těžištěm publikace je sledování problému universalismu v různých formách a kontextech, především jako otázky zdůvodnění a aplikace.Autor se v tomto rámci věnuje některým historickým koncepcím, např.materiální hodnotové etice, Brentanovské škole v Praze, Patočkově koncepci "duchovního člověka", tematice ekologických teorií usilujících o překročení lidské intersubjektivity a problémům obsahu základních lidských práv v současné morální politické filosofii.

  The crux of this publication is inquiry of the topic of universalism in various formsand contexts, in the first place as the problem of reasoning and application.The author deals in this framework with some historical concepts, e.g.:material value ethics, the School of F. Brentano in Prague, Patočka's concept of the"spiritual man" , themes of the environmental theories striving for overpassing of the human intersubjectivity and problems of comprehension of the basic human rights in the contemporary moral and political philosophy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180146