Počet záznamů: 1

Diphosphinoazine Rhodium(III) and Iridium(III) Octahedral Complexes

 1. 1.
  0335772 - UCHP-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Pošta, Martin - Čermák, Jan - Vojtíšek, P. - Sýkora, Jan - Císařová, I.
  Diphosphinoazine Rhodium(III) and Iridium(III) Octahedral Complexes.
  [Oktaedrické difosfinoazinové komplexy rhodia(III) a iridia(III).]
  Inorganica chimica acta. Roč. 362, č. 1 (2009), s. 208-216 ISSN 0020-1693
  Grant CEP: GA ČR GA203/01/0554; GA ČR GA203/06/0738; GA MŠk(CZ) LC06070
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: polydentate ligands * diphosphinoazines * hemilabile ligands
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 2.322, rok: 2009

  Rhodium(III) and iridium(III) octahedral complexes of general formula [MCl3{R2PCH2C(But)=NN=C(But)CH2PR2}] (M = Rh, Ir; R = Ph, c-C6H11, Pri, But) were prepared either from the corresponding diphosphinoazines and RhCl3 • 3H2O or by oxidation of previously reported bridging complexes [{MCl(1,2-h:5,6-h-CH=CHCH2CH2CH=CHCH2CH2 )}2{m-R2PCH2C(But)=NN= C(But) CH2R2}] with chlorine-containing solvents. Depending on steric properties of the ligands, complexes with facial or meridional configuration were obtained. Crystal and molecular structures of four complexes were determined by X-ray diffraction. Hemilability of ligand in the complex fac-[RhCl3{(C6H11)2PCH2C(But)=NN=C(But)CH2P(C6H11)2}] consisting in reversible decoordination of the phosphine donor group in the six-membered ring was observed. Variable temperature 31P NMR measurement and subsequent simulation gave a value of concentration of the partially decoordinated species about 1 mol % and a rate of exchange approximately 100 s-1.

  Oktaedrické komplexy rhodia(III) a iridia(III) obecného vzorce [MCl3{R2PCH2C(But)=NN=C(But)CH2PR2}] (M = Rh, Ir; R = Ph, c-C6H11, Pri, But) byly připraveny buď z odpovídajících difosfinoazinů a RhCl3 • 3H2O nebo oxidací dříve publikovaných můstkových komplexů [{MCl(1,2-h:5,6-h-CH=CHCH2CH2CH=CHCH2CH2 )}2{m-R2PCH2C(But)=NN= C(But) CH2R2}] rozpouštědly obsahujícími chlor. Byly získány komplexy s faciální nebo meridionální konfigurací, v závislosti na sterických vlastnostech ligandů. Krystalové a molekulové struktury čtyř komplexů byly určeny rentgenovou difrakcí. Byla pozorována hemilabilita ligandu v komplexu fac-[RhCl3{(C6H11)2PCH2C(But)=NN=C(But)CH2P(C6H11)2}] spočívající v reverzibilní dekoordinaci fosfinové donorní skupiny v šestičlenném kruhu, Měření 31P NMR za proměnné teploty a následná simulace specter poskytla hodnoty koncentrace částečně dekoordinované částice asi 1 mol % a rychlosti výměny přibližně 100 s-1.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180145