Počet záznamů: 1

The Labour Market and Work-Life Balance i the Czech Republic in Historical Perspective

 1. 1.
  0335762 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Křížková, Alena - Vohlídalová, Marta
  The Labour Market and Work-Life Balance i the Czech Republic in Historical Perspective.
  [Trh práce a kombinace práce a rodiny v České republice v historické perspektivě.]
  Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009 - (Hašková, H.; Uhde, Z.), s. 35-75. ISBN 978-80-7330-150-7
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700280804; GA MPS 1J034/05-DP2; GA AV ČR 1QS700280503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: women´s employment * work-life balance * discrimination
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  The chapter is focused on the development of the position of women in the labour market and on the development of the conditions for work-life balance in the workplace historically from the 1950s to the present. We argue that the high employment of women does not automatically imply women’s emancipation and fulfilment of their rights as citizens in a society based on a gender contract with the gendered arrangements of work and care as conflicting spheres. This chapter is based on the study of historical statistics, law, and available survey data.

  Kapitola se zabývá vývojem pozice žen na trhu práce a vývojem podmínek kombinace práce a rodiny historicky od 50. let 20. století do současnosti. Argumentujeme, že vysoká zaměstnanost žen neznamená automaticky ženskou emancipaci a naplnění jejich občanských práv ve společnosti, která je založena na genderovém kontraktu s genderovým uspořádáním sféry práce a rodiny jako stojících v opozici. Kapitola je založena na analýze historických statistik, práva a dat dostupných šetření.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180137