Počet záznamů: 1

The Rise of Lone-Parent Families – Challenging the Norm

 1. 1.
  0335744 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Dudová, Radka
  The Rise of Lone-Parent Families – Challenging the Norm.
  [Rodiny osamělých rodičů v čele – zpochybnění normy.]
  Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009 - (Hašková, H.; Uhde, Z.), S.135-170. ISBN 978-80-7330-150-7
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS700280503; GA MPS 1J034/05-DP2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Lone parents * wefare state * divorce
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  The position of Czech institutions towards lone-parenthood changed substantially over the course of last half of the 20th century. The main changes that did take place were at the level of public and professional discourse and at the level of social policies. The chapter describes those changes and analyses the main difficulties that one-parent families in Czech Republic faced during this period.

  Postoj českých institucí vůči osamělému rodičovství se v průběhu druhé poloviny 20. století významně proměňoval. K hlavním změnám došlo na úrovni veřejného a expertního diskurzu, a na úrovni sociálních politik. Kapitola popisuje tento institucionální vývoj a analyzuje hlavní problémy, se kterými se jednorodičovské rodiny v České republice v průběhu tohoto období setkávaly.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180126