Počet záznamů: 1

3D visualisation and analysis of capillaries in human muscles using confocal microscopy

 1. 1.
  0335743 - FGU-C 2010 RIV AT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Eržen, I. - Janáček, Jiří - Kubínová, Lucie
  3D visualisation and analysis of capillaries in human muscles using confocal microscopy.
  [3D vizualizace a analýza vlásečnic v lidských svalech s využitím konfokální mikroskopie.]
  MC 2009 : Microscopy Conference. Vol.2. Graz: Verlag der Technischen Universität, 2009 - (Pabst, M.; Zellnig, G.), s. 191-192. ISBN 978-3-85125-062-6.
  [MC 2009 - Joint Meeting of Dreiländertagung and Multinational Congress on Microscopy /9./. Graz (AT), 30.08.2009-04.09.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) MEB090910; GA AV ČR(CZ) IAA100110502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: capillaries * muscles * confocal microscopy
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie

  Thick tranverse sections of human muscles were immunohistochemically stained and captured by confocal microscope. The images were corrected for shrinkage, capillaries were segmented and measured. Capillaries from superficial layer of vastus lateralis had higher tortuosity than the capilaries from deep layer

  Silné příčné řezy vzorky lidského bočního širokého svalu byly imunohistochemicky obarveny a nasnímány konfokálním mikroskopem. Smrštění svalů bylo opraveno a byly rozpoznány a změřeny vlásečnice. Průběh kapilár v povrchové vrstvě svalu byl více křivolaký než průběh kapilár v hlubších vrstvách
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180125