Počet záznamů: 1

The Roma Minority: Changing Definitions of Their Status

 1. 1.
  0335740 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Pulkrábková, Kateřina
  The Roma Minority: Changing Definitions of Their Status.
  [Romská minorita: Měnící se definice jejich statusu.]
  Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009 - (Hašková, H.; Uhde, Z.), S.171-208. ISBN 978-80-7330-150-7
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS700280503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Roma minority * citizenship
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  The chapter focuses on the Roma population in the Czech Republic since the Second World War. Especially accentuated is the status of Roma families and women. Four different historical periods are identified, in which there have been specific features to the discussion of the issue of the Roma minority in Czech society – the assimilation policy, the social integration concept, the concept of social exclusion, and conceptual approaches highlighting social inclusion.

  Kapitola se zaměřuje na romskou populaci v české společnosti od 2. sv. války. Důraz je kladen na postavení romských rodin a žen. Identifikována jsou 4 historická období, v nichž byl aplikován různý přístup k vysvětlení a řešení situace romské minority v české společnosti – politika asimilace, koncept sociální integrace, koncept sociální exkluze a přístupy zdůrazňující sociální inkluzi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180124