Počet záznamů: 1

Evolution of Physical Characteristics of Umbral Dots and Penumbral Grains

 1. 1.
  0335734 - ASU-R 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Sobotka, Michal - Jurčák, Jan
  Evolution of Physical Characteristics of Umbral Dots and Penumbral Grains.
  [Vývoj fyzikálních charakteristik umbrálních bodů a penumbrálních zrn.]
  Astrophysical Journal. Roč. 694, č. 2 (2009), s. 1080-1084 ISSN 0004-637X
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300030808
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: Sun * photosphere * sunspots
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 7.364, rok: 2009

  The evolution of central and peripheral umbral dots (CUDs and PUDs) and penumbral grains (PGs) was traced in a time series of maps of temperature, Doppler velocities, and magnetic field vector in a sunspot. It was found that PGs and PUDs are of a similar physical nature. They appear in regions with a weaker and more horizontal magnetic field and reach the photosphere, while CUDs are formed in deeper layers.

  Časová série map teploty, dopplerovských rychlostí a vektoru magnetického pole ve sluneční skvrně byla použita ke sledování vývoje centrálních a periferních umbrálních bodů (CUDs a PUDs) a penumbrálních zrn (PGs). Nalezli jsme, že PGs a PUDs mají podobnou fyzikální podstatu. Vznikají v oblastech se slabším a téměř horizontálním magnetickým polem a pronikají do fotosféry, zatímco CUDs jsou formovány v hlubších vrstvách.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180119