Počet záznamů: 1

Gendered Citizenship in Multicultural Europe

 1. 1.
  0335729 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Hašková, Hana - Uhde, Zuzana
  Gendered Citizenship in Multicultural Europe.
  [Gender a občanství v multikulturní Evropě.]
  Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009 - (Hašková, H.; Uhde, Z.), s. 9-13. ISBN 978-80-7330-150-7
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS700280503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: gender * citizenship
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Authors examine insti¬tutional contexts, ideologies and practices that have sha¬ped citizenship of women in various socio-economic, ethnic and national groups in Czech society since 1940s. They challenge static descriptions of gender relations in the communist societies in Europe. The continuity of discourse, practices, and institutions before and after 1989 is highlighted, de¬monstrating how difficult it is for cultural and institutional changes to take place.

  Autorky zkoumají institucionální kontext, ideologie a praktiky, které utvářely občanství žen z odlišných socioekonomických, etnických a národnostních skupin v české společnosti od 40. let 20. st. Problematizují statický popis genderových vztahů v socialistických společnostech Evropy. Poukazují také na kontinuitu diskursů, praktik a institucí před a po roce 1989, čímž dokládají složitost kulturních a institucionálních změn navzdory podstatné proměně společenského a ekonomického systému.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180116