Počet záznamů: 1

Indirect two-step method of acceleration, applied to metallic foils of different thickness

 1. 1.
  0335724 - UFP-V 2010 RIV BG eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Borodziuk, S. - Kasperczuk, A. - Pisarczyk, T. - Ullschmied, Jiří - Krouský, Eduard - Mašek, Karel - Pfeifer, Miroslav - Rohlena, Karel - Skála, Jiří - Pisarczyk, P.
  Indirect two-step method of acceleration, applied to metallic foils of different thickness.
  [Nepřímá dvoustupňová metoda urychlování, aplikovaná na kovové fólie různé tloušťky.]
  Contributed Papers 36th European Physical Society Conference on Plasma Physics. Vol. 33E. Sofia: European Physical Society, 2009 - (Mateev, M.; Benova, E.), P1.004. Europhysics conference abstracts. ISBN 2-914771-61-4.
  [European Physical Society Conference on Plasma Physics /36th./. Sofia (BG), 29.06.2009-03.07.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC528
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508; CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: laser targets * plasma pressure * macroparticles * cavity pressure acceleration * PALS laser
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  http://epsppd.epfl.ch/Sofia/pdf/P1_004.pdf http://epsppd.epfl.ch/Sofia/pdf/P1_004.pdf

  We propose a new very effective method of thick foils acceleration, the efficiency of which is much higher than that achieved in classic ablative experiments. We tested it with specially designed “cavity type” targets, in which the plasma pressure induced by laser action inside the cavity constitutes the most important factor of the foil acceleration. The reported experiment was carried out at the PALS iodine laser. To study the foil motion and to determine the efficiency of plasma energy transfer to its kinetic energy a three-frame laser shadography technique was used.

  Navrhujeme novou velmi efektivní metodu urychlování silných fólií, jejíž účinnost je značně vyšší, než jaké bylo dosud dosaženo v klasických ablačních experimentech. Metodu jsme otestovali na speciálně navržených dutinových terčích, ve kterých je tlak plazmatu indukovaný laserovou akcí uvnitř dutiny hlavním fólii urychlujícím faktorem. Popisovaný experiment byl proveden na jódovém laseru PALS. Ke studiu pohybu fóĺie a ke stanovení účinnosti přenosu energie plazmatu do její kinetické energie byla použita technika 3-snímkové laserové stínografie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180112