Počet záznamů: 1

Influence of target material on structure of the plasma outflow produced by a partly defocused laser beam

 1. 1.
  0335720 - UFP-V 2010 RIV BG eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kasperczuk, A. - Pisarczyk, T. - Demchenko, N.N. - Gus'kov, S. Yu. - Ullschmied, Jiří - Krouský, Eduard - Mašek, Karel - Pfeifer, Miroslav - Rohlena, Karel - Skála, Jiří - Pisarczyk, P. - Kálal, M.
  Influence of target material on structure of the plasma outflow produced by a partly defocused laser beam.
  [Vliv materiálu terče na strukturu plazmového proudu vytvářeného částečně rozfokusovaným laserovým paprskem.]
  Contributed Papers 36th European Physical Society Conference on Plasma Physics. Vol. 33E. Sofia: European Physical Society, 2009 - (Mateev, M.; Benova, E.), P2.044. Europhysics conference abstracts. ISBN 2-914771-61-4.
  [European Physical Society Conference on Plasma Physics /36th./. Sofia (BG), 29.06.2009-03.07.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC528
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508; CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: plasma jets * laser-plasma interaction * laser targets * plasma dynamics PALS laser
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  http://epsppd.epfl.ch/Sofia/pdf/P2_044.pdf http://epsppd.epfl.ch/Sofia/pdf/P2_044.pdf

  Our recent experiments carried out at the PALS iodine laser facility have proved that formation of plasma jets is characteristic at interaction of a partly defocused laser beam with the massive planar target made of heavy materials. On the other hand, it is impossible to launch a plasma jet from light target materials like Al or plastic. The experimental results presented here demonstrate the differences in dynamics of the plasma produced on Cu and plastic targets. An attempt to explain those differences by means of numerical simulations was undertaken by using the ATLANT-HE 2-D hydrodynamic code.

  Naše nedávné experimenty prováděné na jódovém laserovém zařízení PALS ukázaly, že formování plazmových jetů je charakteristické při interakci částečně defokusovaného laserového paprsku s masivním rovinným terčem zhotoveným z těžkého materiálu. Na druhé straně je nemožné vytvořit plazmový jet z lehkého terčového materiálu, jako je Al nebo plastik. Zde prezentované experimentální výsledky demonstrují rozdíly v dynamice plazmatu vytvářeného na Cu a plastikových terčích. Vysvětlit tyto rozdílnosti na základě numerických simulací jsme se pokusili s využitím 2-D hydrodynamického kódu ATLANT-HE.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180109