Počet záznamů: 1

Two image preprocessing methods for Confocal Laser Scanning Microscopy

 1. 1.
  0335714 - FGU-C 2010 RIV AT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Michálek, Jan - Čapek, Martin - Kubínová, Lucie
  Two image preprocessing methods for Confocal Laser Scanning Microscopy.
  [Dvě metody předzpracování snímků pro konfokální laserovou mikroskopii.]
  MC 2009 : Microscopy Conference. Vol.2. Graz: Verlag der Technischen Universität, 2009 - (Pabst, M.; Zellnig, G.), s. 411-412. ISBN 978-3-85125-062-6.
  [MC 2009 - Joint Meeting of Dreiländertagung and Multinational Congress on Microscopy /9./. Graz (AT), 30.08.2009-04.09.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06063; GA ČR(CZ) GA102/08/0691; GA ČR(CZ) GA304/09/0733; GA AV ČR(CZ) IAA100110502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: CLSM * brightness matching * brightness distribution
  Kód oboru RIV: JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace

  The contribution proposes algorithms for correction of two types of image distortion found in CLSM images - brightness attenuation with depth in an image stack - uneven brightness distribution in individual frames

  Příspěvek prezentuje algoritmy zpracování obrazu pro dva typy vad snímků z konfokálního mikroskopu - úbytek jasu s hloubkou snímku v konfokální sérii - nerovnoměrné rozložení jasu v ploše jednotlivých snímků
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180105