Počet záznamů: 1

Non-quantal acetylcholine release at the neuromuscular junction

 1. 1.
  0335705 - FGU-C 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Vyskočil, František - Malomouzh, A. I. - Nikolsky, E. E.
  Non-quantal acetylcholine release at the neuromuscular junction.
  [Nekvantový výlev acetylcholinu na nervosvalovém spojení.]
  Physiological Research. Roč. 58, č. 6 (2009), s. 763-784 ISSN 0862-8408
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA500110905
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: acetylcholine * non-quantal release * nitric oxide
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 1.430, rok: 2009

  Review describing the results of 30 years of discovery and explanation of the neurotransmitter non-quantal leakage and physiological meaning of this phenomenon. It is extremely important for synapse maturation and stabilization in adulthood. The early postdenervation depolarization is convincingly explained by lack of this non-quantal release of acetylcholine during nerve ending deterioration

  Přehled popisující výsledky třicetiletého výzkumu po objevu nekvantového výlevu a fyziologický význam tohoto jevu, který je mimořádně důležitý pro dozrávání synapse a udržování v dospělosti. Časná postdenervační depolarizace je přesvědčivě vysvětlena výpadkem nekvantového uvolnění při absenci nekvantového výlevu během degenerace nervového zakončení
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180097