Počet záznamů: 1

Optical spectra and direct optical transitions in amorphousand crystalline ZnO thin films and powders

 1. 1.
  0335695 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Dejneka, Alexandr - Aulika, I. - Makarova, Marina - Hubička, Zdeněk - Churpita, Olexandr - Chvostová, Dagmar - Jastrabík, Lubomír - Trepakov, Vladimír
  Optical spectra and direct optical transitions in amorphousand crystalline ZnO thin films and powders.
  [Optická spektra a přímé optické přechody v amorfních a krystalických vrstvách a v prášcích ZnO.]
  Journal of the Electrochemical Society. Roč. 157, č. 2 (2009), G67-G70 ISSN 0013-4651
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/1009; GA AV ČR KJB100100703; GA AV ČR KAN301370701; GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: ZnO * amorphous and crystalline thin films * nanocrystalline powders * direct optical bandgap
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 2.241, rok: 2009

  Comparative studies of ZnO crystalline and amorphous thin films and nanocrystalline powders are reported. The UV-visible optical spectra were analyzed with special attention paid to the direct optical bandgap. Atmospheric radio-frequency barrier torch discharge and pulsed hollow cathode sputtering techniques for the film fabrication were used. A decrease in the particle size in the nanocrystalline powders leads to an increased direct optical bandgap.

  Bylo realizováno srovnávací studium optických spekter, především přímých optických přechodů u krystalických a amorfních tenkých vrstev a nanokrystalických prášků ZnO. Tenké vrstvy byly připraveny metodou atmosferického radiofrekvenčního bariérového "torch" výboje a s využitím techniky pulzního naprašování s pomocí duté katody. Bylo ukázáno,že pokles rozměrů nanokrystalických prášků ZnO vede k růstu přímé absorpční hrany.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180090