Počet záznamů: 1

Ultrathin SrTiO.sub.3./sub. films: epitaxy and optical properties

 1. 1.
  0335688 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Tyunina, M. - Narkilahti, J. - Levoska, J. - Chvostová, Dagmar - Dejneka, Alexandr - Trepakov, Vladimír - Železný, Vladimír
  Ultrathin SrTiO3 films: epitaxy and optical properties.
  [Ultratenké SrTiO3 vrstvy: epitaxie a optické vlastnosti.]
  Journal of Physics-Condensed Matter. Roč. 21, č. 23 (2009), 232203/1-232203/6 ISSN 0953-8984
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/1009
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: ultrathin SrTiO3 films * epitaxial strain
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 1.964, rok: 2009

  Ultrathin (12-15 nm) SrTiO3 films are grown by pulsed laser deposition on various single-crystal substrates. The crystal structure, orientation, and strain state of the films are studied by x-ray diffraction. The room-temperature optical properties of the films are experimentally determined using ellipsometric spectroscopy in the 1-6 eV spectral range. Epitaxial films with biaxial in-plane strain are obtained on LaAlO3, DyScO3, and KTaO3 substrates, with the critical thickness for pseudomorphic growth being less than 10 nm.

  Ultratenké (12-15 nm) SrTiO3 vrstvy byly připravovány pomocí laserové ablace na různých krystalických substrátech. Krystalická struktura, orientace a deformace vrstev byly studovány pomocí X-ray difrakce. Optické vlastnosti vrstev byly změřeny za pomoci spektrálního elipsometru v rozsahu 1-6 eV. Epitaxní vrstvy s biaxiální in-plane deformací byly získány na podložkách LaAlO3, DyScO3 a KTaO3 s kritickou tlouštkou méně než 10 nm.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180084