Počet záznamů: 1

Stigma minulosti, pouto sounáležitosti. První desetiletí českého polistopadového komunismu

 1. 1.
  0335682 - USD-C 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kopeček, Michal
  Stigma minulosti, pouto sounáležitosti. První desetiletí českého polistopadového komunismu.
  [Stigma of the past, bound of the belonging. First decade of Czech communism after 1989.]
  Soudobé dějiny. Roč. 16, 2/3 (2009), s. 386-418 ISSN 1210-7050
  Grant CEP: GA ČR GA409/07/1189
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: history of Czech and Czechoslovak communism * anticommunism * political identity
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek se zabývá poměrem Komunistické strany Čech a Moravy ke své vlastní minulosti zejména s ohledem na vnitřní vývoj strany a na její hledání politické a kulturní totožnosti v rámci českého politického systému v prvním desetiletí po roce 1989.

  The article examines the attitude of the Communist Party of Bohemia and Moravia (KSČM) towards its own past from the perspective of the internal development of the Party and its search for a political and cultural identity within the Czech political system during the first decade after 1989.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180080