Počet záznamů: 1

Energy balance and kinetics of gasification of biomass particles in thermal plasma flow

 1. 1.
  0335679 - UFP-V 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hrabovský, Milan - Konrád, Miloš - Hlína, Michal - Kavka, Tetyana - Kopecký, Vladimír - Chumak, Oleksiy
  Energy balance and kinetics of gasification of biomass particles in thermal plasma flow.
  [Energetická bilance a kinetika zplynování biomasy v proudu termického plazmatu.]
  19th International Symposium on Plasma Chemistry. Bochum: University of Bochum, 2009, P3.16.05. ISBN 978-0-471-72001-0.
  [International Symposium on Plasma Chemistry/19th./. Bochum (DE), 26.07.2009-31.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/1084
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Thermal plasma * biomass * gasification * syngas
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://www.ispc-conference.org/ispcproc/papers/440.pdf http://www.ispc-conference.org/ispcproc/papers/440.pdf

  Plasma gasification of biomass for syngas production is discussed. Effect of heat transfer to gasified particles on process dynamics is analyzed. In experiments syngas with high content of hydrogen and carbon monoxide and very low content of complex hydrocarbons and tar was produced.

  Jsou diskutovány problémy zplynění biomasy v plazmatu. Je analyzován vliv přenosu tepla na částice materiálu na dynamiku procesu. Při experimentech v reaktoru s vodou stabilizovaným plazmatronem byl získán plyn s velmi nízkým obsahem dehtů a vyšších uhlovodíků.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180077