Počet záznamů: 1

Hledání ztraceného smyslu revoluce. Zrod a počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě 1953-1960

 1. 1.
  0335677 - USD-C 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kopeček, Michal
  Hledání ztraceného smyslu revoluce. Zrod a počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě 1953-1960.
  [Quest for the revolution’s lost meaning. Origins of the marxist revisionism in central Europe 1953-1960.]
  Praha: Argo, 2009. 386 s. Historické myšlení, 44. ISBN 978-80-257-0100-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: marxism-leninism * revisionism * middle Europe
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Monografie v oboru komparativních intelektuálních dějin o vzniku tzv. marxistického revizionismu jako "politického jazyka" v Československu, Maďarsku a Polsku po r. 1953. Kniha sleduje zejména politické implikace reformulování marxistické filosofie a sociální teorie v období destalinizace s důrazem na dílo předních „revizionistů“ Leszka Kołakowského, Györgye Lukácse, Ágnes Hellerové a Karla Kosíka.

  Comparative intellectual history monograph about so-called Marxist Revisionism as a specific „political langauge“ in post-1953 Czechoslovakia, Hungary and Poland. The main thrust of the book is the political implication of the reformulation of Marxist philosophy and social theory in the period of de-Stalinization focusing mainly on the works of the leading „revisionist“ thinkers such as Leszek Kołakowski, György Lukács, Ágnes Heller and Karel Kosík.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180075