Počet záznamů: 1

Integrated parametric study of hybrid-stabilized argon-water arc under subsonic and supersonic regimes

 1. 1.
  0335675 - UFP-V 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jeništa, Jiří - Křenek, Petr - Hrabovský, Milan - Kavka, Tetyana - Sember, Viktor - Mašláni, Alan - Nishiyama, H. - Takana, H. - Bartlová, M. - Aubrecht, V.
  Integrated parametric study of hybrid-stabilized argon-water arc under subsonic and supersonic regimes.
  [Integrované parametrické studium oblouku ve směsi argonu a vodních par s hybridní stabilizací při subsonických a supersonických režimech proudění.]
  ISPC-proceedings 19h International Symposium on Plasma Chemistry. Bochum: University of Bochum, 2009 - (von Keudell, A.; Winter, J.; Böke, M.; Schulz-von der Gathen, V.), O2.10. ISBN 978-0-471-72001-0.
  [International Symposium on Plasma Chemistry/19th./. Bochum (DE), 26.07.2009-31.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/1084; GA AV ČR KJB100430701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: hybrid plasma torch * mass flow rate * partial characteristics * shock diamonds
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://www.ispc-conference.org/ispcproc/papers/608.pdf http://www.ispc-conference.org/ispcproc/papers/608.pdf

  The paper presents numerical simulation of temperature and flow fields in the discharge and near outlet regions of the hybrid argon-water stabilized electric arc. Calculations for 300-600 A and high argon mass flow rates reveal transition from a transonic plasma flow for 400 A to a supersonic one for 600 A with the maximum Mach number of 1.6. Comparison with available experimental temperature and velocity profiles show very good agreement.

  Článek prezentuje numerické simulace teploty a proudového pole ve výbojové a výtokové oblasti elektrického oblouku s hybridní stabilizací ve směsi argonu a vodních par. Výpočty pro 300-600 A a vysoké průtoky argonu odhalily přechod z transsonického proudění plazmatu do supersonického proudění při 600 A s maximálním Machovým číslem 1.6. Srovnání s dostupnými experimentálními profily teploty a rychlosti vykazují velmi dobrou shodu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005643