Počet záznamů: 1

Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu

 1. 1.
  0335672 - USMH-B 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  René, Miloš
  Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu.
  [Petrography and geochemistry of granites of the Lipno granite body.]
  Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Roč. 49, prosinec (2009), s. 35-41 ISSN 0139-8172
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: granite * geochemistry * Moldanubian batholite
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Součástí lipenského masivu jsou biotitické granity typu Weinsberg a dvojslídné granity typu Eisgarn. Jejich chemické složení ukazuje na vznik magmatické taveniny parciálním tavením heterogenní moldanubické zemské kůry.

  Within the Lipno granite body biotite granites of the Weinsberg type and two-mica granites of the Eisgarn type occur. Their chemical composition imply magma generation by partial melting of heterogenous Moldanubian crust.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180072