Počet záznamů: 1

Modelling of gasification of wooden particles by steam plasma jet in thermal plasma reactor with use of three component wood model

 1. 1.
  0335670 - UFP-V 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hirka, Ivan - Konrád, Miloš - Hrabovský, Milan
  Modelling of gasification of wooden particles by steam plasma jet in thermal plasma reactor with use of three component wood model.
  [Modelování zplynování částic dřeva v plazmatu vodní páry v plazmovém reaktoru.]
  19th International Symposium on Plasma Chemistry. Bochum: University of Bochum, 2009, P3.16.07. ISBN 978-0-471-72001-0.
  [International Symposium on Plasma Chemistry/19th./. Bochum (DE), 26.07.2009-31.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/1084
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Thermal plasma * biomass * gasification * Fluent modeling
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://www.ispc-conference.org/ispcproc/papers/557.pdf http://www.ispc-conference.org/ispcproc/papers/557.pdf

  Three-dimensional CFD modelling of gasification of wooden particles by steam plasma jet in thermal plasma reactor has been carried out. The modelling simulates conditions in experimental reactor for biomass gasification where syngas is produced. Standard k-ε model was used for the simulation. Steam plasma properties used in the computation were determined under the assumption of existence of LTE. Results are discussed and presented as images obtained from the FLUENT code.

  Je prezentován 3D model zplynování částic dřeva v plazmovém reaktoru. Je použit standardní k- model turbulence, vlastnosti plazmatu vodní páry byly vypočteny pro podmínky LTE. Výpočty byly provedeny v programu FLUENT.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180070