Počet záznamů: 1

Vyprávění a písně Rusínů z východního Slovenska : jihokarpatská ukrajinská nářečí z autentických záznamů

 1. 1.
  0335658 - SLU-S 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Šišková, Růžena - Mušinka, M. - Hrušovský, J.
  Vyprávění a písně Rusínů z východního Slovenska : jihokarpatská ukrajinská nářečí z autentických záznamů.
  [Narratives and Songs of Ruthenians of Eastern Slovakia. Southern Carpathian dialects from authentic recordings.]
  Praha: Slovanský ústav AV ČR: Praha: Euroslavica, 2009. 312 s. + 2 CD. Práce Slovanského ústavu. Nová řada, 28. ISBN 978-80-86420-35-6
  Grant CEP: GA ČR GA405/07/1516
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Southern Carpathian dialects * Ruthenian language * everyday life * story telling * songs * texts of songs * Ruthenians * Eastern Slovakia
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Kniha navazuje na český dialektologický výzkum rusínských ukrajinských nářečí východního Slovenska z šedesátých let minulého století. Čeští lingvisté ukrajinisté tehdy při terénních výzkumech shromáždili rozsahem unikátní soubor zvukových záznamů zachovaných dnes na 91 CD. Zvukové záznamy vybrané do této publikace dokumentují ještě patriarchální způsob života Rusínů východního Slovenska i jejich živou nářeční mluvu, ve své podstatě dosud nenarušenou novými civilizačními a společenskými vlivy. Vyprávění i písně jsou v publikaci uvedeny jak v originále (v jednoduché transkripci), tak v českém překladu. Publikace obsahuje stovku písní včetně notových záznamů (s dvěma doprovodnými CD). Kniha vznikla díky spolupráci českých a slovenských odborníků z oboru lingvistiky, etnologie a muzikologie.

  This book that carries on from Czech dialectological research into the Ruthenian Ukrainian dialects of Eastern Slovakia which took place in the 1950s and 1960s. In their field research Czech Ukrainist linguists gathered a collection of dialect sound recordings which is unique in its extent and preserved today on 91 CDs. The sound recordings selected as samples for this publication documentarize what was still the patriarchal lifestyle of the Ruthenians of Eastern Slovakia and their living dialect speech, which had not yet been fundamentally impaired by new civilizational and social influences. The narratives and songs are presented in the publication both in their original form (in simple transcription) and in Czech translation. The publication includes some one hundred songs, all with musical notation (with two enclosed CDs). This book came into being thanks to collaboration between Czech and Slovak specialists in linguistics, ethnology and musicology.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180059