Počet záznamů: 1

Od idei do realizacji. Polskie Gimnazjum Realne im. Juliusza Słowackiego w Orłowej na Śląsku Cieszyńskim (1909-1919)

 1. 1.
  0335650 - HIU-Y 2010 RIV CZ pol M - Část monografie knihy
  Baron, Roman
  Od idei do realizacji. Polskie Gimnazjum Realne im. Juliusza Słowackiego w Orłowej na Śląsku Cieszyńskim (1909-1919).
  [From Ideal to Realization. The Juliusz Słowacki Polish High School in Orlová in Teschen Silesia (1909-1919).]
  A jednak zostanie. W stulecie założenia Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Orłowej na Śląsku Cieszyńskim (1909-2009). Orłowa - Czeskie Cieszyn: Kongres Polaków w Republice Czeskiej, 2009 - (Baron, R.), s. 116-138. ISBN 978-80-903673-7-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: History * Polish high school * Austrian Silesia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Myśl założenia pierwszego polskiego gimnazjum w zachodniej części Śląska Cieszyńskiego pojawiła się w środowisku miejscowej, nielicznej polskiej inteligencji. Realizacji tego zadania podjęły się dwa towarzystwa oświatowe: Macierz Szkolna dla Księstwa Cieszyńskiego i Towarzystwo Szkoły Ludowej z Krakowa. Autor szczegółowo przedstawił dzieje polskiego gimnazjum w Orłowej w pierwszym dziesięcioleciu istnienia szkoły na tle sytuacji narodowościowej i społecznej tej części Śląska Austriackiego.

  The idea of founding the first Polish high school in the Western part of Teschen Silesia arose in the cozy milieu of the local Polish intelligentsia. The project was brought to fruition by two cultural organizations working in tandem: Macierz Szkolna dla Księstwa Cieszyńskiego (Educational Foundation for the Duchy of Teschen) and Towarzystwo Szkoły Ludowej z Krakowa (Society of Popular School from Krakow). The author comprehensively treats the history of the Polish high school in Orlová in the first decade of the school’s existence, against a background of nationality and social relations in this part of Austrian Silesia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180053