Počet záznamů: 1

Effects of tungsten needle electrodes on production of H2O2 by pulsed corona discharge in water

 1. 1.
  0335610 - UFP-V 2010 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Lukeš, Petr - Člupek, Martin - Babický, Václav - Tothová, I. - Janda, V.
  Effects of tungsten needle electrodes on production of H2O2 by pulsed corona discharge in water.
  [Vliv wolframových hrotových elektrod na produkci H2O2 impulsním korónovým výbojem ve vodě.]
  Book of Contributed Papers: 17th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Comenius University Bratislava, 2009 - (Papp, P.; Országh, J.; Matúška, J.; Matejčík, Š.), s. 91-92. ISBN 978-80-89186-45-7.
  [17th Symposium on Application of Plasma Processes and Visegrad Workshop on Research of Plasma Physics. Liptovský Ján (SK), 17.01.2009-22.01.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAAX00430802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: corona discharge * water * hydrogen peroxide * tungsten
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://neon.dpp.fmph.uniba.sk/sapp

  Effect of tungsten material used as needle high voltage electrode on the production of hydrogen peroxide by the pulsed corona discharge in water has been investigated. It was determined that tungstate ions and partly also tungsten solid particles released into water from the tungsten electrode due to erosion by the discharge caused a catalytic decomposition of H2O2.

  Byl zkoumán vliv wolframu použitého jako materiálu hrotových elektrod na produkci peroxidu vodíku impulsním korónovým výbojem ve vodě. Bylo zjištěno, že wolframanové ionty a částečně také pevné částice wolframu uvolněné z wolframové elektrody erozí výbojem způsobují katalytický rozklad peroxidu vodíku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180028