Počet záznamů: 1

Motion of Charged Particles in Perturbed Magnetic Fields of Tokamak

 1. 1.
  0335598 - UFP-V 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Papřok, R. - Krlín, Ladislav - Cahyna, Pavel - Riccardo, V.
  Motion of Charged Particles in Perturbed Magnetic Fields of Tokamak.
  [Pohyb nabitých částic v perturbovaných magnetických polích tokamaku.]
  WDS’09 Proceedings of Contributed Papers. Vol. 2. Prague: MATFYZPRESS, Prague, 2009 - (Šafránková, J.; Pavlů, J.), s. 139-143. ISBN 978-80-7378-102-6.
  [Annual conference of doctoral students - WDS 2009 /18./. Prague (CZ), 02.06.2009-05.06.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: resonant magnetic perturbations * magnetic islands * electric field * runaway electrons * tokamak
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://www.mff.cuni.cz/veda/konference/wds/contents/pdf09/WDS09_223_f2_Paprok.pdf http://www.mff.cuni.cz/veda/konference/wds/contents/pdf09/WDS09_223_f2_Paprok.pdf

  In this paper we present two Hamiltonian approaches–full and drift–for description of charged particles (e.g. electrons, D+) in magnetic field of a tokamak. We use a basic magnetic toroidal field configuration with shear plus overlapping island chains creating magnetic ergodic layer. We would like to use this apparatus for solving two physical problems. Firstly for an estimate of generation of electric field in edge plasma caused by addition of “ergodic coils”, which could serve as a mechanism for mitigation of ELMs and is will be studied on the COMPASS tokamak. Secondly we want to use the apparatus for tracing the influence on runaway electrons (energy 10 MeV) in the presence of magnetic field generated by Error Field Correction Coils (EFCCs) as are installed on JET Tokamak.

  V tomto článku popisujeme dva hamiltonovské přístupy – plný a driftový – pro popis nabitých částic (kupř. elektronů, D+) v magnetickém poli tokamaku. Používáme základní toroidální konfiguraci pole s překrývajícími se řetězci ostrovů vytvářejících magnetickou ergodickou vrstvu. Chceme použít tento aparát pro řešení dvou fyzikálních problémů Za prvé pro odhad generace elektrického pole v okrajovém plazmatu způsobeného přidáním „ergodických cívek“, které mohou sloužit jako mechanismus potlačení okrajových nestabilit (ELMů) a budou studovány na tokamaku COMPASS. Za druhé chceme tento aparát použít pro sledování vlivu na runaway elektrony (energie kolem 10 MeV) v přítomnosti magnetických polí generovaných korekčními cívkami (EFCC) instalovanými na tokamaku JET.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180019