Počet záznamů: 1

K manifestačnímu užívání americké češtiny v písemném projevu

 1. 1.
  0335595 - UJC-A 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kubáčková, Patricie
  K manifestačnímu užívání americké češtiny v písemném projevu.
  [On manifestation usage of American Czech in written expression.]
  Naše řeč. Roč. 92, č. 1 (2009), s. 12-25 ISSN 0027-8203
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: cultural bilingualism * manifestation usage of the Czech language * new ethnicity
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  V USA žije několik tzv. přistěhovaleckých generací, které se v americké společnosti asimilovaly, a etnický život se tak dnes podstatně liší od doby rozkvětu na konci 19. st. a do 30. let 20. st. Podoba českých komunit se změnila, většina osob, které se hlásí k českému původu, český jazyk neovládá. Češtinou je tak schopna hovořit bez velkých problémů často jen první generace přistěhovalců. Oproti minulosti však povědomí a znalost původu svých předků není nevýhodou nebo něčím, co by měli potomci přistěhovalců tajit, ale naopak. Tento jev, podpora zájmu o původ, jazyk, kulturu svých předků, bývá označován jako nová etnicita.

  Several immigrant generations of Czech origin currently live in the United States. They are quite well assimilated; most of them cannot speak Czech functionally, but they often know several Czech words or phrases. This is called manifestation usage of language or cultural bilingualism. It is one way in which people can express their awareness of and interest in their origin (this phenomenon – known as a “new ethnicity” – first appeared several decades ago.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180017