Počet záznamů: 1

Modeling of lightcurves of binary asteroids

 1. 1.
  0335590 - ASU-R 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Scheirich, Peter - Pravec, Petr
  Modeling of lightcurves of binary asteroids.
  [Modelování světelných křivek binárních planetek.]
  Icarus. Roč. 200, č. 2 (2009), s. 531-547 ISSN 0019-1035
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA205/05/0604
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: asteroids * photometry * satellites of asteroids
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 3.340, rok: 2009

  Photometric data of five near-Earth binary asteroids were modeled and their mutual orbital and shape properties were estimated. Uncertainties of estimated bulk densities were shown to be large, especially when observations cover short arcs.

  Byla modelována fotometrická data pěti blízkozemních binárních asteroidů, a stanoveny parametry jejich vzájemných drah a tvarů. Bylo ukázáno, že nejistoty v odhadnutých průměrných hustotách jsou velké, zejména pokud jsou pozorování uskutečněna na krátkých obloucích dráhy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180013