Počet záznamů: 1

Olomoucký biskup Stanislav Pavlovský z Pavlovic. Duchovní kníže na prahu rekatolizace českých zemí

 1. 1.
  0335584 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Pánek, Jaroslav
  Olomoucký biskup Stanislav Pavlovský z Pavlovic. Duchovní kníže na prahu rekatolizace českých zemí.
  [Stanislav Pavlovský of Pavlovice, Bishop of Olomouc: a sacred prince on the threshold of the recatholization of the Bohemian Lands.]
  Stanislav Pavlovský z Pavlovic (1579–1598). Biskup a mecenáš umírajícího věku. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2009 - (Jakubec, O.), s. 15-30. ISBN 978-80-87149-12-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Stanislav Pavlovský (Bishop of Olomouc) * diplomatic activity * Moravia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Interpretace vnitropolitické, církevní a mezinárodně diplomatické činnosti významného moravského preláta Stanislava Pavlovského (olomouckým biskupem 1579-1598) se zřetelem k vývoji Moravy, České koruny, střední Evropy a katolické církve.

  An interpretation of internal political, ecclesiastical and international diplomatic activity of an important Moravian prelate Stanislav Pavlovský (Bishop of Olomouc 1579-1598) in the historical context of Moravia, Bohemian Crown, Central Europe and the Catholic Church.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180008