Počet záznamů: 1

Zpravodajství z Polska na Moravu a do Čech na prahu novověku

 1. 1.
  0335582 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Pánek, Jaroslav
  Zpravodajství z Polska na Moravu a do Čech na prahu novověku.
  [The reporting from Poland to Moravia and Bohemia on the threshold of the Modern period.]
  Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno: Matice moravská, 2009 - (Ambrožová, H.), s. 295-310. ISBN 978-80-86488-57-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: correspondence * 16th-century * communication revolution
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie pojednává o počátcích týdenního novinového a nepravidelného korespondenčního zpravodajství přicházejícího z Gdaňska, Varšavy a Krakova přes Vratislav do Olomouce a Prahy v rámci komunikační revoluce 16. století.

  The study deals with the beginnings of the weekly reporting and irregular correspondence from Gdansk, Warsaw and Cracow via Wroclaw to Olomouc and Prague in the frame of the 16th-century communication revolution.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180007