Počet záznamů: 1

Lokál singuláru tvrdých neživotných maskulin (ve vlaku vs. v potoce): úzus a gramatičnost

 1. 1.
  0335574 - UJC-A 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štícha, František
  Lokál singuláru tvrdých neživotných maskulin (ve vlaku vs. v potoce): úzus a gramatičnost.
  [The locative singular case of hard inanimate masculine nouns (ve vlaku vs. v potoce): usage and grammaticality.]
  Slovo a slovesnost. Roč. 70, č. 3 (2009), s. 193-220 ISSN 0037-7031
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: morphology * inanimate hard masculine noun * frequency * ending * criteria of grammaticality
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Na základě analýzy korpusových nálezů se stanovují formální podmínky preference jedné ze dvou variantních koncovek.

  Formal preferences for the option of the two ending variants of the locative case are postulated on the basis of the analysis of corpus material.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180001