Počet záznamů: 1

On the shapes and spins of “rubble pile” asteroids

 1. 1.
  0335568 - ASU-R 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Harris, A. W. - Fahnestock, E.G. - Pravec, Petr
  On the shapes and spins of “rubble pile” asteroids.
  [O tvarech a rotacích asteroidů typu „rubble pile“.]
  Icarus. Roč. 199, č. 2 (2009), s. 310-318 ISSN 0019-1035
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA205/05/0604
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: asteroids * rotational dynamics * tides of solid body
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 3.340, rok: 2009

  We examined the shape of a “rubble pile” asteroid as it slowly gains angular momentum by YORP torque, to the point where “landsliding” occurs. We find that it evolves to a “top” shape with constant angle of repose from the equator up to mid-latitude, closely resembling the shapes of several nearly critically spinning asteroids imaged by radar.

  Zkoumali jsme tvar asteroidu typu „rubble pile“ za situace pomalého nárůstu jeho momentu hybnosti působením točivého momentu YORP efektu. Zjistili jsme, že tímto procesem získává asteroid tvar podobný víku (poklici), s konstantním sypným úhlem v oblastech mezi rovníkem a středními šířkami, který věrně odpovídá tvarům kriticky rotujících asteroidů zobrazených radarem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179999