Počet záznamů: 1

Ignatius the Deacon's Verses on Adam in the Context of Early Biblical Drama

 1. 1.
  0335537 - FLU-F 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Sarkissian, Alena
  Ignatius the Deacon's Verses on Adam in the Context of Early Biblical Drama.
  [Verše o Adamovi Ignatia Diakona v kontextu raného biblického dramatu.]
  Eirene. Roč. 45, č. 45 (2009), s. 7-22 ISSN 0046-1628
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: biblical drama * Byzantium * Exagoge
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  The article discusses issues linked with three quasidramatic texts of different epochs: Ignatius' Verses on Adam, Ezechiel's Exagoge and Harrowing of Hell from Book of Cerne. The texts are interconnected by their themes – taken from the Old Testament, by their (quasi)dramatic character, which was extraordinary in the time of their creation. The author therefore discusses the attitude of the poets to the dramatic tradition, how they coped with the drama and theatre heritage of the previous epochs Also, the theatricality of the texts is examined.

  Článek se věnuje problematice tří raných kvazidramatických textů z různých časových období. Tyto texty spojuje starozákonní tematika a jejich kvazidramatický charakter, a tedy v době vzniku svou výjimečností. Autorka se proto táže, jaký postoj tvůrci zaujali k dramatické tradici, jak se vyrovnávali s dramatickým a divadelním dědictvím předchozích epoch a blíže se zabývá divadelností textů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179974