Počet záznamů: 1

Exploding wire in water – a source of long, dense, hot, and quasi-stable plasma suitable for amplification of EUV/Soft X-ray emission

 1. 1.
  0335536 - UFP-V 2010 RIV MX eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Koláček, Karel - Prukner, Václav - Schmidt, Jiří - Frolov, Oleksandr - Štraus, Jaroslav
  Exploding wire in water – a source of long, dense, hot, and quasi-stable plasma suitable for amplification of EUV/Soft X-ray emission.
  [Explodující drátek ve vodě – zdroj dlouhého, hustého, horkého a kvazi-stabilního plazmatu vhodného pro zesílení emise v EUV/měkkém rtg oboru.]
  ICPIG 2009 Conference Proceedings 29th International Conference on Phenomena in Ionized Gases. Cancún: ICPIG2009 Local Organizing Committee, 2009 - (de Urquijo, J.), PB15-6. ISBN 978-1-61567-694-1.
  [International Conference on Phenomena in Ionized Gases(ICPIG)/29th./. Cancún (MX), 12.07.2009-17.07.2009]
  Grant CEP: GA MŠk LA08024; GA MŠk(CZ) LC528; GA AV ČR KAN300100702; GA AV ČR KJB100430702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: exploding wire in water * excitation pumping * amplified spontaneous em
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://www.icpig2009.unam.mx/pdf/PB15-6.pdf http://www.icpig2009.unam.mx/pdf/PB15-6.pdf

  Exploding wire in water creates a capillary with liquid, ever fresh wall. In the beginning the driving current is skinned and heats the surface layer. As soon as the wire-surface-temperature exceeds 100 oC, the water at the wire surface creates a thin, high-pressure, insulating water-vapour layer. From H-alpha-line broadening/shift the plasma parameters are inferred.

  Explodující drátek ve vodě vytváří kapiláru s kapalnými, stále čistými stěnami. Na začátku je elektrický proud skinován a ohřívá povrchovou vrstvu. Jakmile teplota povrchu drátku přesáhne 100 oC, voda u povrchu drátku vytvoří tenkou, izolující vrstvu vodní páry o vysokém tlaku. Z rozšíření/posuvu čáry H-alfa jsou odvozeny parametry plazmatu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179973