Počet záznamů: 1

Hic verus Dei famulus. Ludus Danielis v deseti zastaveních

 1. 1.
  0335532 - FLU-F 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Sarkissian, Alena
  Hic verus Dei famulus. Ludus Danielis v deseti zastaveních.
  [Hic verus Dei famulus. Ludus Danielis in ten stops.]
  Latina v církevním a světském školství. Praha: Filosofický ústav AV ČR v.v - KKS, 2009 - (Kepartová, J.; Juríková, E.; Kitzler, P.), s. 40-56. ISBN 978-80-254-4080-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Liturgical drama * medieval theatre * Beauvais
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Autorka se zamýšlí nad otázkami spojenými s interpretací a inscenováním anonymního dramatu 12. století, Ludus Danielis. Toto drama stojí na pomezí liturgického a starozákonního dramatu (her o prorocích), ale oba tyto útvary uchopuje v karnevalovém duchu Svátku bláznů.

  Issues of interpretation and staging of Ludus Danielis, an anonymous drama of 12th century are discussed in the chapter. The drama bears signs of both the liturgical plays and of prophet plays, yet it cannot be characterized as either of them. It puts both these genres into the context of the Feast of Fools.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179970