Počet záznamů: 1

Measurement of dijet angular distributions at sqrt{s}=1.96 TeV and searches for quark compositeness and extra spatial dimensions

 1. 1.
  0335526 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Abazov, V. M. - Abbott, B. - Abolins, M. - Kupčo, Alexander - Lokajíček, Miloš
  Measurement of dijet angular distributions at sqrt{s}=1.96 TeV and searches for quark compositeness and extra spatial dimensions.
  [Měření úhlového rozdělení dijetů při těžišťové energii 1.96 TeV a hledání kvarkové substruktury a extra dimenzí.]
  Physical Review Letters. Roč. 103, č. 19 (2009), 191803/1-191803/7 ISSN 0031-9007
  Grant CEP: GA MŠk LC527; GA MŠk LA08047
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: D0 * resonant * long-lived * particle
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 7.328, rok: 2009

  We present the first measurement of dijet angular distributions in ppbar collisions at sqrt{s}=1.96TeV at the Fermilab Tevatron Collider. The measurement is based on a dataset corresponding to an integrated luminosity of up to 0.7fb-1 collected with the D0 detector. Dijet angular distributions have been measured over a range of dijet masses, from 0.25TeV to above 1.1TeV. The data are in good agreement with the predictions of perturbative QCD and are used to constrain new physics models including quark compositeness, large extra dimensions, and TeV-1 scale extra dimensions. For all models we set the most stringent direct limits to date.

  Prezentujeme první měření dijetového úhlového rozdělení ve srážkách protonů s antiprotony při těžišťové energii 1.96 TeV ve Fermilabu na urychlovači Tevatron. Úhlové rozdělení dijetů bylo měřeno na rozsahu hmot dijetového systému od 0.25 TeV do 1.1 TeV. Data jsou v dobré shodě s predikcemi poruchové QCD a jsou použita k nastavení limitů nových fyzikalních modelů jako jsou quark compositeness nebo large extra dimension.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179966