Počet záznamů: 1

Rozvoj občanské společnosti a demokracie pohledem mladých Čechů

 1. 1.
  0335507 - SOU-Z 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Basl, Josef - Straková, Jana - Veselý, A.
  Rozvoj občanské společnosti a demokracie pohledem mladých Čechů.
  [Development of civic society and democracy from the perspective of young Czechs.]
  Pedagogika. Roč. 59, č. 4 (2009), s. 365-379 ISSN 0031-3815
  Grant CEP: GA ČR GA403/08/0109
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: civic attitudes * civic activities * secondary school students
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  S využitím datových souborů z mezinárodních i domácích výzkumů (PISA-L a IEA CIVED) se článek zabývá problematikou formování politických a občanských postojů a aktivit mladých lidí v ČR. V kontextu konceptu politické socializace je diskutována otázka, jací jsou dnešní mladí lidé z hlediska jejich přístupu k demokracii a občanství. Text pracuje s předpokladem, že občanské aktivity a postoje dětí neurčuje pouze rodina, škola a mimoškolní aktivity, ale také např. masmédia (jako je internet či televize) a vrstevnické skupiny. Na základě analýz se z hlediska vzdělávací politiky zdá být zajímavé a důležité, že vliv různých faktorů (škola, rodiče atd.) se liší podle toho, jaký aspekt občanství analyzujeme. Zatímco například u občanských aktivit jednoznačně platí, že aktivnější jsou děti vzdělanějších rodičů, není tomu tak v případě ochoty respektovat zákony. Podobně platí, že míra ochoty respektovat zákony je vyšší pro mladé lidi z vesnic a menších měst.

  The paper focuses on mechanisms of shaping political and civic attitudes of young people in the Czech Republic. It seeks answer to the question what are the attitudes of young Czechs to democracy and citizenship. It is based on the assumption that civic attitudes and activities are not determined only by family and school and out of school activities but also by media and peer groups. Analysis shows that the impact of various factors differ according to analysed civic aspect. While children with high socio-economical status are more active with respect to civic activities, no differences between high ses and low ses families was found with respect to the willingness to comply with the laws.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179954