Počet záznamů: 1

Search for resonant pair production of neutral long-lived particles decaying to bbbar in ppbar collisions at sqrt(s)=1.96 TeV

 1. 1.
  0335490 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Abazov, V. M. - Abbott, B. - Abolins, M. - Kupčo, Alexander - Lokajíček, Miloš
  Search for resonant pair production of neutral long-lived particles decaying to bbbar in ppbar collisions at sqrt(s)=1.96 TeV.
  [Hledání resonanční produkce páru neutrálních dlouhožijících částic rozpadajících se na b anti-b kvarkové páry ve srážkách protonů s antiprotony při těžišťové energii 1.96 TeV.]
  Physical Review Letters. Roč. 103, č. 7 (2009), 071801/1-071801/7 ISSN 0031-9007
  Grant CEP: GA MŠk LC527; GA MŠk LA08047
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: D0 * long-lived * particle
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 7.328, rok: 2009

  We report on a first search for resonant pair production of neutral long-lived particles (NLLP) which each decay to a bbbar pair, using 3.6 fb^-1 of data recorded with the D0 detector at the Fermilab Tevatron collider. We search for pairs of displaced vertices in the tracking detector at radii in the range 1.6--20 cm from the beam axis. No significant excess is observed above background, and upper limits are set on the production rate in a hidden-valley benchmark model for a range of Higgs boson masses and NLLP masses and lifetimes.

  Prezentujeme výsledky hledání resonanční párové produkce neutrálních dlouhožijících částic (neutral long-lived particles (NLLP)), které se rozpadají na pár b anti-b kvarků. Použitá data z experimentu D0 odpovidají integrované luminositě 3.6 fb(-1).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179940