Počet záznamů: 1

Search for squark production in events with jets, hadronically decaying tau leptons and missing transverse energy at s**(1/2) = 1.96 TeV

 1. 1.
  0335485 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Abazov, V. M. - Abbott, B. - Abolins, M. - Kupčo, Alexander - Lokajíček, Miloš
  Search for squark production in events with jets, hadronically decaying tau leptons and missing transverse energy at s**(1/2) = 1.96 TeV.
  [Hledání produkce skvarku v případech srážek obsahujících jet, hadronový rozpad tau leptonu a chybějící příčné energie při těžištové energii srážek 1.96 TeV.]
  Physics Letters. B. Roč. 680, č. 1 (2009), 24-33 ISSN 0370-2693
  Grant CEP: GA MŠk LC527; GA MŠk LA08047
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: D0 * squark * events
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 5.083, rok: 2009
  http://arxiv.org/abs/0905.4086

  A search for supersymmetric partners of quarks is performed in the topology of multijet events accompanied by at least one tau lepton decaying hadronically and large missing transverse energy. Approximately 1 fb-1 of ppbar collision data from the Fermilab Tevatron Collider at a center of mass energy of 1.96 TeV recorded by the D0 detector is analyzed. Results are combined with the previously published D0 inclusive search for squarks and gluinos. No evidence of physics beyond the standard model is found and lower limits on the squark mass up to 410 GeV are derived in the framework of minimal supergravity with tan(beta)=15, A_0=-2m_0 and mu<0, in the region where decays to tau leptons dominate. Gaugino masses m_1/2 are excluded up to 172 GeV.

  Prezentujeme výsledky hledání supersymetrických partnerů kvarků v topologii multijetových eventů doprovázených alespoň jedním tau leptonem rozpadajícím se hadronově a velkou příčnou chybějící energií. Nepozorujeme žádný náznak přítomnosti signálu mimo Standardní modelu a určujeme dolní limit na hmotu skvarků na 410 GeV v minimal supergravity modelu s tan beta = 15, A(0) = -2m(0) a mu < 0, v oblasti, kde je rozpad na tau leptony dominantní. Hmota gaugin je vyloučena až do 172 GeV.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179935