Počet záznamů: 1

Profiling of polychromatic flow cytometry data on B-cells reveals patients' clusters in common variable immunodeficiency

 1. 1.
  0335460 - BTO-N 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kalina, T. - Stuchlý, J. - Janda, A. - Hrušák, O. - Růžičková, Šárka - Šedivá, A. - Litzman, J. - Vlková, M.
  Profiling of polychromatic flow cytometry data on B-cells reveals patients' clusters in common variable immunodeficiency.
  [Klastrování pacientů s běžným variabilním imunodeficitem na základě profilování dat získaných imunofenotypizací B buněk pomocí polychromatické průtokové cytometrie.]
  Cytometry. Part A. Roč. 75, č. 11 (2009), s. 902-909 ISSN 1552-4922
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520701
  Klíčová slova: binning * B lymphocyte profiling * common variable immunodeficiency
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Impakt faktor: 3.032, rok: 2009

  New CD21-CD38-CD27-CD24+IgM+ and CD21-CD38- CD27-CD24-IgM+ subpopulations of B lymphocytes were shown using molecular analysis to display the signs of antigen-driven selection, affinity maturation and isotype switching in both patients with immunodeficiences and controls. These populations can be easily identified using so-called binning algorithm allowing generation of clusters of patients and B lymphocyte subsets. The validity of this method was verified using classical flow cytometry gating and correlation between flow cytometry data and clinical parameters

  Molekulární analýzou produkovaných Ig mRNA bylo zjištěno, že nově popsané CD21-CD38-CD27-CD24+IgM+ a CD21-CD38- CD27-CD24-IgM+ subpopulace B-lymfocytů prošly antigenem řízenou selekcí, afinitní maturací a izotypovým přesmykem, a to u pacientů s imunitním deficitem tak kontrol. Tyto subpopulace mohou být identifikovány také pomocí tzv. binning algoritmu umožňujícím klastrování subpopulací B lymfocytů a pacientů. Věrohodnost metody byla ověřena klasickým způsobem zpracovaní dat průtokové cytometrie a korelací s klinickými parametry
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179922