Počet záznamů: 1

Bioinspired nanocomposite structures for bone tissue regeneration with gelatin nanofibres

 1. 1.
  0335433 - USMH-B 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šupová, Monika - Hrušková, Daniela - Sucharda, Zbyněk - Svobodová, J.
  Bioinspired nanocomposite structures for bone tissue regeneration with gelatin nanofibres.
  [Biologicky inspirované nanokompozitní struktury s želatinovými nanovlákny pro regeneraci kostní tkáně.]
  Nanofibers for the 3rd millennium – Nano for lifeTM. Liberec: ELMARCO, 2009, s. 99-103. ISBN 978-80-254-3994-4.
  [Nanofibers for the 3rd millennium – Nano for lifeTM. Praha (CZ), 11.03.2009-12.03.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA106/09/1000
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: composite * gelatin * hydroxyapatite
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály

  The aims of this work has been the preparation of bioinspired composite materials composed of gelatin matrix, gelatin nanofibers and hydroxyapaptite powder and verifying the influence of nanofibers on the mechanical properties of the composites.

  Cílem této práce bylo připravit biologicky inspirovaný kompozitní materiál složený z želatinové matrice, želatinových nanovláken a z nanočástic hydroxyapatitu a ověření vlivu nanovláken na mechanické vlastnosti kompozitu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179900